ALKOHRY: BRUTÁLNA ŠESTKA

Hráči v smere hodinových ručičiek hádžu kockou a podľa čísla, ktoré im padne na kocke, musia vypiť pohár s rovnakým označením. Pokiaľ prvému hráčovi padne jednotka, vypije poldecák označený číslom 1. Ak aj druhému hráčovi padne číslo 1, ten nepije, ale dolieva prázdny pohárik. Ďalší hráč, ktorému opäť padne číslo 1, doplnený poldecák vypije atď.


Zákernosť tejto hry však spočíva v tom, že hráč, ktorému padne 6-ka má dve možnosti: buď vypije všetky plné poháre, alebo si bude musieť vyzliecť jeden kus oblečenia. (či sa budú rátať aj topánky, každá ponožka zvlášť a podobne necháme už na Tebe :) )